Voor mensen die de Nederlandse taal niet of niet helemaal begrijpen is het moeilijker om mee te doen in Nederland.

Als u de Nederlandse taal onvoldoende beheerst, kan dat een reden zijn waarom u geen werk kunt vinden. Iedereen die een bijstandsuitkering heeft moet de Nederlandse taal moet kunnen spreken, begrijpen, lezen en schrijven. Op het niveau van groep acht van de basisschool. Dit is het 1F niveau. Dit betekent dat u korte, eenvoudige teksten kunt lezen, begrijpen en schrijven.

 

Kosten

De toets die meet of u Nederlands begrijpt, spreekt, leest en schrijft op 1F niveau is gratis.

Hoe werkt het?

Diploma

Als u tussen uw 5e en 16e jaar 8 jaar in Nederland gewoond heeft gewoond, voldoet u aan de voorwaarden van de Wet Taaleis. Als dat niet zo is zijn wij verplicht om met bewijsstukken in uw dossier aan te tonen dat u aan de Wet Taaleis voldoet. Daarom vraagt de gemeente aan u om uw diploma te laten zien.

Toets

Kunt u de gemeente geen bewijs laten zien waaruit blijkt dat u het Nederlands op 1F niveau beheerst, dan wordt u uitgenodigd om een toets te doen.

Nederlands verbeteren

Haalt u de toets niet of niet helemaal, dan moet u uw best doen om uw Nederlands te verbeteren. Hierover maakt u afspraken met uw contactpersoon bij de gemeente.

Gevolgen voor de uitkering

Wanneer u niet uw best doet om uw Nederlands te verbeteren, kan de gemeente uw uitkering korten. Met 20% in de eerste 6 maanden. Met 40% voor de volgende 6 maanden. En na 1 jaar kan dit met 100%.

Dit staat in de Wet taaleis Participatiewet. Deze wet is ingegaan op 1 januari 2016 voor mensen die vanaf dan een uitkering aanvragen. En op 1 juli 2016 voor mensen die in 2015 of eerder al bijstand ontvangen.