Om mensen met schulden beter te helpen, is op 1 januari 2021 de nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv) ingegaan. Inwoners die hiermee te maken hebben ontvangen een brief van de gemeente.

Heeft een inwoner schulden en wordt er geld ingehouden op het inkomen? Dan geldt een beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het deel van de inkomsten waar de schuldeiser niet aan mag komen. Dit is zo geregeld in de wet, omdat iedereen recht heeft op een bepaald minimuminkomen. Van deze beslagvrije voet moet iemand zijn vaste lasten betalen en van eten en drinken.

De beslagvrije voet is lastig te berekenen omdat de schuldenaar zelf zijn inkomsten en uitgaven moet doorgeven aan de gemeente. Hier gaat het vaak fout. Gegevens worden niet aangeleverd of zijn onjuist. Dit zorgt vaak voor een te lage beslagvrije voet. De inwoner lost te veel af en houdt te weinig over om van te leven. Hierdoor raakt hij dieper in de schulden.

Wat verandert er met de nieuwe wet?

De grootste verandering is dat inwoners het grootste gedeelte van hun inkomsten en uitgaven niet meer hoeven door te geven. De gemeente haalt deze informatie straks rechtstreeks uit de systemen van de Belastingdienst en polisadministratie van het UWV.

Ook verandert het aflossingspercentage. Inwoners lossen vanaf 1 januari ten minste 5% van hun bijstandsuitkering af aan hun schulden. Hierdoor houden inwoners meer geld over om van te leven.

In de nieuwe wet verandert ook het rekensysteem. Straks wordt onderscheid gemaakt tussen drie inkomensgroepen. Voor elke inkomensgroep geldt een eigen inhouding op de loon (loonbeslag) of inhouding op de uitkering (beslag op een uitkering). Er is geen onderscheid meer in leeftijdscategorieën.

Meer informatie

We gaan als gemeente werken met een coördinerend deurwaarder. Meer informatie hierover komt nog. Voor meer informatie kunt u nu terecht bij team Inkomen & Participatie via 14 024. U kunt vragen naar mevrouw Van Doorn of Mevrouw Donkers.

Meer informatie hierover leest u op de website van Rijksoverheid, de website van het VNG of op de website van het Inlichtingenbureau.