De trap niet op kunnen, niet onder douche kunnen staan, drempels waar je met een rolstoel niet overheen komt. Dit zijn veel voorkomende problemen voor mensen met een lichamelijke handicap of beperking. Kunt u door een psychische of lichamelijke beperking niet meer zelfstandig wonen of normaal gebruikmaken van uw woning? Dan kunt u bij de gemeente vragen om een woonvoorziening. Woonvoorzieningen zijn bedoeld om de bereikbaarheid, toegang en het gebruik van uw woning te verbeteren. Zo kan de gemeente helpen uw huis aan te passen of een vergoeding betalen voor de kosten van woningaanpassing.

Hoe werkt het?

  • Neem contact op met het Sociaal Team.
  • Maak melding van uw probleem

Hoe lang duurt het?

Onderzoek

De medewerker van het Sociaal team heeft zes weken de tijd voor het onderzoek. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld als er ook een medisch of bouwkundig advies nodig is. Als het langer duurt, geeft de medewerker dit aan.

Aanvraag

De gemeente moet binnen twee weken een beslissing nemen over een aanvraag.

Kosten

De gemeente vraagt een eigen bijdrage voor het gebruik van voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit betekent dat u zelf een deel van de kosten voor hulp bij het huishouden, het gebruik van hulpmiddelen of voorzieningen betaalt. Lees meer over deze eigen bijdrage.