Heeft u te weinig inkomen om van te leven? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. U moet zich eerst aanmelden als werkzoekende op werk.nl. Daarna kunt u de uitkering aanvragen. Na het versturen ontvangt u binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag. 

Verkorte aanvraag

Is het 3 maanden of korter geleden dat uw bijstandsuitkering is gestopt en wilt u deze dan opnieuw aanvragen? Gebruik dan onderstaand formulier:

Formulier aanvraag bijstandsuitkering na korte onderbreking

Hoe werkt het?

De hoogte van uw uitkering vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Voorwaarden voor een bijstandsuitkering

 • U bent 18 jaar of ouder
 • Jonger dan 27 en wil je een bijstandsuitkering aanvragen? Voordat je een bijstandsuitkering kan aanvragen moet je eerst 4 weken zelf naar werk of een opleiding zoeken. De 4 weken gaan in nadat je je bij het Werkbedrijf gemeld hebt voor een bijstandsuitkering. Het Werkbedrijf is bereikbaar op de Nieuwe Dukenburgseweg 21A te Nijmegen via telefoonnummer 024-751 7500. Meer informatie op www.werkbedrijfrvn.nl. Heb je geen werk of opleiding gevonden in die 4 weken, dan kun je daarna een bijstandsuitkering aanvragen
 • U ontvangt geen AOW-uitkering. Is uw AOW-uitkering onvolledig en lager dan het bijstandsminimum? Dan kunt u wellicht een aanvulling (AIO) aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.
 • U bent Nederlander of u komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland óf u heeft een geldige verblijfsvergunning
 • U woont of verblijft in de gemeente Berg en Dal.
 • U heeft geen of onvoldoende eigen inkomen
 • U heeft geen vermogen of een vermogen dat hoger is dan toegestaan voor een bijstandsuitkering
 • U komt niet in aanmerking voor een andere uitkering zoals een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering, bijvoorbeeld omdat u een gevangenisstraf uitzit

Belangrijk

 • Als u een uitkering krijgt van de gemeente (Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz) hebt u een “plicht tot arbeidsinschakeling”. Werk daarom mee aan uw re-integratietraject, of probeer zelf werk te vinden. Als u dat niet doet, kunt u een korting krijgen op uw uitkering. Als u niet kunt werken, kunt u een tijdelijke ontheffing van de arbeidsplicht aanvragen.
 • Geef alle informatie die van invloed is op uw uitkering op tijd door. Bijvoorbeeld als u inkomsten hebt of als uw inkomsten wijzigen. Of als uw leefsituatie verandert of uw vermogen/bezit (bijvoorbeeld: gekochte auto,motor, caravan, boot, erfenis). Als u dat niet doet ontvangt u misschien teveel uitkering. Wij vorderen de teveel ontvangen uitkering terug, en kunnen daarbij ook nog een boete opleggen.

Re-integratie naar werk

Heeft u recht op een uitkering, dan heeft u ook recht op begeleiding bij reïntegratie. Wij hebben een contract gesloten met het Werkbedrijf om u verder te helpen in uw zoektocht naar een betaalde baan. Heeft u opleiding, bijscholing of verdere begeleiding nodig, dan wordt dat voor u geregeld. U moet wel algemeen geaccepteerd werk aanvaarden. De baan die u krijgt aangeboden, hoeft dus niet altijd passend te zijn bij uw kennis- en ervaringsniveau.

Eigen vermogen

Uw eigen vermogen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen:

 • Bent u alleenstaand, dan mag u niet meer dan € 7.575,00 aan eigen vermogen hebben.
 • Bent u alleenstaande ouder, getrouwd of hebt u een samenlevingscontract, dan mag u niet meer dan € 15.150,00 hebben.
 • Heeft u meer dan € 63.900,00 aan eigen vermogen in uw woning? U kunt de bijstandsuitkering dan krijgen als een lening.

Vrijwilligerswerk

Doet u vrijwilligerswerk, dan moet u nog steeds meewerken aan uw re-integratie naar een betaalde baan. U mag vrijwilligerswerk alleen combineren met de re-integratie als u hiermee kans hebt of krijgt op een betaalde functie.

Wat moet ik doen?

U vraagt de bijstandsuitkering aan bij de gemeente via het digitale formulier bovenaan deze pagina. U moet zich eerst aanmelden als werkzoekende op werk.nl. Daarna kunt u de uitkering aanvragen. Komt u hier niet uit? Neem dan contact op met ons. Bel 14024 op maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. 

Jonger dan 27 jaar

Ben je jonger dan 27 en wil je een bijstandsuitkering aanvragen? Voordat je een bijstandsuitkering kan aanvragen moet je eerst 4 weken zelf naar werk of een opleiding zoeken. De 4 weken gaan in nadat je je bij het Werkbedrijf gemeld hebt voor een bijstandsuitkering. Het Werkbedrijf is bereikbaar op de Nieuwe Dukenburgseweg 21A te Nijmegen via telefoonnummer 024-751 7500. Meer informatie op www.werkbedrijfrvn.nl. Heb je geen werk of opleiding gevonden in die 4 weken, dan kun je daarna een bijstandsuitkering aanvragen.

Jonger dan 27 jaar en je woont in een instelling?

Neem dan contact met ons op om een bijstandsuitkering aan te vragen. Bel 14024 op maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur of op vrijdag tussen 8.30 en 13.00 uur. Je kunt vragen naar een jongerenconsulent of de intaker van Team Inkomen & Participatie.

Wat heb ik nodig?

Nadat uw aanvraag bij ons binnen is gekomen, vragen we u naar een aantal documenten:

 • bewijzen van uw inkomen
 • bewijzen van uw schulden
 • bewijzen van uw vermogen (bezittingen, zoals spaargeld, auto, huis, aandelen)
 • bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract)
 • Woont u samen met uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar? Dan vragen we ook om bewijzen van hun inkomsten, vermogen, schulden en arbeidsverleden.

Hoe lang duurt het?

Wij nemen binnen 8 weken een besluit over uw aanvraag.

Voorschot

U ontvangt na uiterlijk 4 weken een voorschot. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering. U blijft het voorschot ontvangen tot wij een besluit genomen hebben.

 • Als u de bijstandsuitkering krijgt, verrekenen wij het voorschot met uw uitkering.
 • Als u de bijstandsuitkering niet krijgt moet u het voorschot terugbetalen.

U krijgt geen voorschot als:

 • bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht hebt op een bijstandsuitkering;
 • u onvoldoende bewijsstukken aanlevert en u dat te verwijten is;
 • u de bewijsstukken te laat aanlevert en dat u te verwijten is;
 • u onvoldoende meewerkt bij de behandeling van uw aanvraag;
 • wij een besluit genomen hebben op uw aanvraag.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met ons besluit, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Goed om te weten

Hoogte uitkering

De hoogte van uw bijstandsuitkering vindt u bij de rijksoverheid.

Inkomstenvrijlating

Gaat u parttime werken en ontvangt u daarnaast een aanvullende uitkering (Participatiewet, IOAW of IOAZ) van ons? Dan kunt u waarschijnlijk een inkomstenvrijlating krijgen. Een gedeelte van uw inkomsten trekken wij dan niet van uw uitkering af. Gebruik onderstaand formulier om een inkomstenvrijlating aan te vragen:

Formulier aanvraag inkomstenvrijlating 

Akkoord partner aanvraag inkomstenvrijlating

Verhuizen en uw bijstandsuitkering

Als u naar een andere gemeente verhuist, krijgt u geen uitkering meer van de gemeente. U schrijft zich in bij uw nieuwe gemeente en vraagt daar een uitkering aan.