Bouwen en verbouwen

U wilt graag (ver)bouwen. Het kan zijn dat u daarvoor een omgevingsvergunning nodig heeft. De ODRN regelt voor de gemeente de omgevingsvergunningen. Voor het in behandeling nemen van aanvraag voor een omgevingsvergunning moet u legeskosten betalen. Deze tarieven staan in onze legesverordening.