Vergunningplicht of vergunningsvrij?

Bent u van plan om iets aan uw woning aan te passen? Bijvoorbeeld een dakkapel of het ombouwen van een garage? Of bent u van plan om een klein gebouw in de tuin te plaatsen? Dan is het de vraag of u daar een vergunning voor nodig heeft. U kunt dat zelf checken op https://www.omgevingsloket.nl(externe link). U heeft op die website verschillende keuzes. U kiest voor de vergunningcheck. Door het beantwoorden van de vragen in deze vergunningcheck, weet u of een vergunning nodig is. Aan het einde van de check kunt u een (digitale) print maken voor uw eigen administratie.

Voorschriften bestemmingsplan

Als u wilt weten wat u mag bouwen op uw perceel of welk gebruik op uw perceel is toegestaan dan kunt u dat opzoeken via Ruimtelijkeplannen.nl(externe link)

Welstandsvoorschriften

Als u wilt weten of er speciale voorschriften zijn gesteld aan de uiterlijke verschijningsvorm van uw bouwplan en welke dat zijn, dan kunt u dit terugvinden in onze welstandsnota(externe link).

Het kan ook zijn dat bij het opstellen van het bestemmingsplan specifieke voorschriften zijn opgenomen voor een bepaald gebied. Als dat zo is dan zijn deze voorschriften opgenomen in een beeldkwaliteitsplan. Dit plan vindt u als bijlage in de toelichting van het bestemmingsplan Ruimtelijkeplannen.nl(externe link)..

Monumentenstatus

Belangrijk is om te weten of uw pand aangewezen is als monument. Weet u dat niet (zeker)? Dan kunt u dat controleren via onze website.

Vragen?

Als u wilt weten wat er allemaal nog meer aan onderzoek nodig is om te kunnen (ver)bouwen en wat u zelf allemaal nog kunt uitzoeken, dan kunt u zich laten informeren door de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). (externe link)

E-mail: info@odrn.nl

Telefoon: (024) 7517700.

Aan het het stellen van vragen aan de ODRN zijn geen kosten verbonden.