Als u verwacht zoveel geluid te veroorzaken dat dit overlast kan geven, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden of een evenement.

Deze aanvraag kunt u direct online indienen.

Muziek

Voor het ten gehore brengen van muziek tijdens kleine privéfeesten zoals een verjaardags- of afstudeerfeest in eigen huis en tuin heeft u geen gemeentelijke vergunning nodig in de volgende situaties:

  • als gebruik wordt gemaakt van een muziekinstallatie voor normaal huiselijk gebruik.
  • als gebruik wordt gemaakt van onversterkte livemuziek.

Overlast altijd beperken

De regel dat overlast voor de directe woonomgeving zo veel mogelijk moet worden beperkt is uiteraard altijd van kracht. Een tip in dit verband is uw buren of uit te nodigen of vooraf op de hoogte te stellen van uw geplande feest.

Bekendmaking

Verleende APV-vergunningen worden in principe gepubliceerd in het digitale gemeenteblad van de gemeente. Via deze algemene bekendmaking worden de inwoners op de hoogte gebracht voor welke activiteiten vergunning is verleend en wanneer die mogen plaatsvinden.

Hoe werkt het?

Als u de ontheffing krijgt, kan de gemeente u regels meegeven. Aan deze regels moet u zich houden. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde tijdstippen waarop u geluidsoverlast mag veroorzaken.

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • wat u gaat doen dat geluidsoverlast kan veroorzaken
  • datum en tijdstip waarop u geluidsoverlast kan veroorzaken
  • situatietekening
  • akoestisch rapport

Denk aan omwonenden

Om de overlast voor omwonenden zo klein mogelijk te houden, doet u in ieder geval het volgende:

  • U informeert omwonenden van tevoren wanneer en waarom de geluidsoverlast plaatsvindt.
  • U beperkt de momenten van geluidsoverlast zoveel mogelijk.
  • Als er een andere manier is die minder geluidsoverlast oplevert, doet u het op die manier.

Kosten

De kosten bedragen: € 21,05 voor maximaal één week; € 36,10 voor maximaal één maand; € 150,65 voor maximaal één jaar.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt. De gemeente kan deze termijn met 8 weken verlengen.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Goed om te weten