Kabels en leidingen in de grond mag u alleen leggen in openbaar gebied. Dit moet u eerst melden bij het Kadaster.

Als u boven de grond kabels en leidingen wilt plaatsen, dan hebt u een omgevingsvergunning nodig.

Graafwerkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen kunt u aanmelden via www.moorwerkt.nl(externe link).

Wat moet ik doen?

U doet uw melding bij het Kadaster(externe link). Geef hierbij de volgende informatie:

  • een omschrijving van de werkzaamheden
  • een planning van alle werkzaamheden
  • de geplande startdatum en duur van de werkzaamheden
  • het soort aan te leggen kabel of leiding
  • het aantal aan te leggen kabels of leidingen
  • gegevens waar de kabel of leiding gelegd gaat worden (tracé)

In bepaalde situaties is melden niet genoeg:

  • Als u nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een nieuw traject plaatst, vraag dan om het bestemmingsplan aan te passen.
  • Als u nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een bestaand traject plaatst, vraag dan een omgevingsvergunning aan.
  • Als kabels of leidingen boven de grond plaatst, dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. U kunt deze aanvragen via het Omgevingsloket online(externe link).

De gemeente Berg en Dal maakt gebruik van MOOR Vergunningen en MOOR Meldingen. Alle instemmingen en meldingen die door netbeheerders en aannemers worden gedaan ten behoeve van opbrekingen in de openbare ruimte zullen digitaal met MOOR worden afgehandeld. Binnen de gemeenten zullen de geldende voorwaarden en richtlijnen voor instemmingen niet wijzigen, alleen de manier van aanvragen kan nu digitaal met MOOR. Het MOOR Platform stelt gemeenten in staat om via één platform alle werkzaamheden aan kabels en leidingen te beheren, efficiënt toezicht te houden en administratieve werkzaamheden tot een minimum te beperken. Voor informatie over moor kunt u terecht op de website www.moorwerkt.nl(externe link)

Goed om te weten

Meer informatie vindt u bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC(externe link)). KLIC is een onderdeel van het Kadaster.