Welke regels gelden er voor het gebruik van een metaaldetector?

Lokale regelgeving; onze erfgoedverordening

Wij hebben in onze Erfgoedverordening een verbod opgenomen voor het gebruik van een metaaldetector. Uitgezonderd van dit verbod zijn archeologische opgravingsbureaus en organisaties die in het bezit zijn van een systeemcertificaat opsporen explosieven. Meer informatie vindt u in de  Erfgoedverordening Berg en Dal 2023(externe link).

 

Landelijke regelgeving verbied het om:

 • Gericht te zoeken en te graven op plekken die gemarkeerd zijn als archeologische plekken.
  Op grond van 5.1 van de Erfgoedwet moet u een certificaat hebben. Het is namelijk verboden om zonder vergunning of toestemming van de overheid te graven naar archeologische vondsten of sporen.
  Een voorbeeld is de Duivelsberg in Ubbergen; hier ligt namelijk een archeologisch rijksmonument. Om daar gericht te mogen zoeken en graven heeft u toestemming nodig van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed(externe link).
 • Heeft u een vergunning of toestemming van de overheid om te graven naar archeologische vondsten of sporen en vindt u per toeval een archeologische vondst? Dan bent u op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet 2016(externe link) verplicht om die te melden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed(externe link) en de gemeente.
 • Gericht te zoeken naar munitie
  Alleen bedrijven die voldoen aan gestelde eisen mogen zoeken naar munitie. Dit is geregeld in de “Regeling eisen civiele explosieven opsporingsbedrijven en opruimer explosieven”.
 • Munitie voorhanden te hebben
  Op grond van de Wet wapens en munitie (hogere regelgeving) is het verboden om munitie voorhanden te hebben. Heeft u iets gevonden? Laat het dan in de grond zitten en bel de politie via 0900-8844. Haalt u het uit de grond dan heeft u daarmee munitie voorhanden en bent u strafbaar.

Het vinden van munitie of stoffelijke resten van gesneuvelde militairen

Vindt u per ongeluk munitie of één of meerdere stoffelijke resten van gesneuvelde militairen? Raak het niet aan en bel meteen de politie via telefoonnummer 0900-8844. Zij schakelen de EOD en/of de Bergings- en Identificatie Dienst van de Koninklijke Landmacht (BIDKL) in. U kunt meer lezen over de berging van stoffelijke resten van militairen.