Bewegen is leuk en gezond. Beweegt u genoeg? Weet u wat de mogelijkheden zijn in uw omgeving om te bewegen? Heeft u een idee hoe u anderen aan het bewegen kan krijgen? http://www.sportstimuleringbergendal.nl/(external link) kan u of uw verenging helpen.

Sport in de Sociaal Maatschappelijke visie

In de Sociaal Maatschappelijke Visie zijn de volgende speerpunten over sport beschreven:

 1. in beweging, een preventieve en gezonde basis voor iedereen
 2. sportief talent inzetten, ongeacht beperkingen
 3. verbinden en versterken onderlinge verbondenheid

In deze visie is daarnaast benoemd dat de gemeente de volgende zaken belangrijk vindt:

 • ‘Uitvoerende’ buurtsportcoaches;
 • ‘Coördinerende’ buurtsportcoaches;
 • Maatschappelijk actieve sportverenigingen;
 • Aangepaste sport op de kaart;
 • Stimuleren vrijwilligersbeleid en mogelijkheden (maatschappelijke) stages bij verenigingen;
 • Sport en bewegen dichtbij organiseren.

Sport- en beweegakkoord

Eind 2020 is het Sport- en beweegakkoord Berg en Dal(external link) opgeleverd. Dit akkoord is tot stand gekomen met inbreng van sport- en beweegaanbieders, onderwijs, welzijnsorganisaties, gezondheidsinstellingen, ondernemers en de gemeente. 

Onze gezamenlijke ambitie? Zoveel mogelijk mensen met plezier laten sporten en bewegen. 

Zelf bewegen

Sportstimulering Berg en Dal kan u helpen een sport of activiteit te vinden die bij u past. Kijk op de website sportstimulering Berg en Dal(external link) voor alle mogelijkheden of mail naar info@sportstimuleringbergendal.nl 

Anderen aan het bewegen krijgen

Als uw vereniging of organisatie ideeën heeft om inwoners van onze gemeente aan het bewegen te krijgen dan kan Sportstimulering Berg en Dal(external link) u daarbij helpen. De gemeente Berg en Dal wil dat zoveel mogelijk inwoners voldoende bewegen. Met Uniek sporten bevorderen we bewegen voor mensen met een beperking.

Het sportteam kan u ondersteunen:

 • met kennis en advies;
 • door organisaties en verenigingen met elkaar te verbinden. Het sportteam heeft veel contacten met verenigingen, het onderwijs en andere organisaties;
 • door verenigingen te helpen hun activiteiten bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.

Heeft u een idee of initiatief dat bijdraagt aan het in beweging krijgen van mensen en het bereiken van onze gezamenlijke ambitie(s) die in het Sportakkoord staan? Dan kunt u een uitvoeringsbudget aanvragen om u te helpen dit op te starten en uit te voeren. 

Meer informatie over het Lokaal Sportakkoord en het aanvraagformulier voor initiatieven kunt u vinden op de website sportstimulering Berg en Dal(external link).