Wat moet ik doen?

Neemt u voordat u een aanvraag indient, eerst contact op met de gemeente voor informatie over de mogelijkheden. Hiermee voorkomt u onnodige aanvragen (en legeskosten). Een aanvraag doet u via de website Omgevingsloket online(externe link).

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag brengen wij legeskosten in rekening. De tarieven staan in onze legesverordening(externe link). Voor 2023 zijn de legeskosten: € 213,90. Ook als wij uw vergunning niet verlenen, moet u legeskosten betalen. 

Bij toekenning van uw aanvraag dienen de werkzaamheden op uw kosten door een gerenommeerde aannemer te worden uitgevoerd. Ook alle aanpassingen aan gemeentelijke eigendommen die ten behoeve van de aanleg of wijziging van de uitweg moeten worden gedaan komen geheel voor uw rekening. U zoekt zelf een aannemer, de gemeente controleert of de werkzaamheden goed zijn uitgevoerd.

Hoe lang duurt het?

Aanvraag omgevingsvergunning (gewone aanvraag)

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide aanvraag)

Voor uitgebreide aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure krijgt u de vergunning niet van rechtswege.

De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Watergang

Indien een watergang (sloot, water) langs uw huis loopt waarover u een uitrit wilt plaatsen, raadpleeg dan eerst of het een watergang is van de gemeente. Is de watergang van het waterschap, dan dient u eerst bij het waterschap toestemming te vragen. Heeft u schriftelijke toestemming van het waterschap, dan kunt u een aanvraag voor een uitweg indienen bij de gemeente. Is de watergang van de gemeente dan kunt u uw aanvraag voor een uitweg bij de gemeente indienen.