Wil je een mantelzorgwoning bij je woning plaatsen? Of in je woning een aanpassing voor een mantelzorgwoning doen? In sommige gevallen heb je daar geen vergunning voor nodig. Je hebt dan wel een mantelzorgverklaring nodig.

Wat is mantelzorg?

Heb jij de zorg voor een naaste die langdurig ziek is, een beperking heeft of andere hulp nodig heeft? Dan ben jij mantelzorger. Ook als je zorgt voor je kind of zieke ouder en je dat normaal vindt. Wil je meer weten over mantelzorg? Bel dan de Mantelzorglijn: 030 – 760 60 55. Of kijk op de website www.mantelzorg.nl(externe link).

Wat is een mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning is een extra woning binnen de woning of in de tuin (achtererf) bedoeld voor het verlenen van intensieve mantelzorg. Naast de hoofdwoning komt dus tijdelijk een extra woning, waarin of de zorgvrager of de mantelzorger gaat wonen.

Mogelijkheden zijn:
·         je maakt een bestaand bijgebouw of deel van de woning geschikt voor bewoning. Bijvoorbeeld een garage, schuur of tuinhuis.
·         Je plaatst een aparte tijdelijke woning bij de hoofdwoning. Bijvoorbeeld een prefab mobiele unit, een stacaravan of een houten chalet.

Een mantelzorgwoning is altijd tijdelijk. Als de mantelzorg stopt, moet ook de extra woning verdwijnen. Dan is er weer 1 woning op het perceel.

Heb je een vergunning nodig voor een mantelzorgwoning?

Voor een mantelzorgwoning heb je in sommige gevallen een vergunning nodig en in sommige gevallen niet. Voor een vergunningsvrije mantelzorgwoning heb je in ieder geval een mantelzorgverklaring nodig. Er gelden ook andere voorwaarden. Je kunt controleren of je bouwplan vergunningvrij is op: Vergunningvrij bouwen mantelzorgwoning – Omgevingsdienst Regio Nijmegen (odregionijmegen.nl)(externe link)

Hoe kom ik aan een mantelzorgverklaring?

Een officieel bewijs dat je mantelzorger bent bestaat niet. Toch vragen we erom. Met een mantelzorgverklaring bedoelen we: een ‘bewijs’ dat iemand mantelzorger is van een familielid, vriend, kennis of buur die hulp nodig heeft in verband met een ziekte, beperking of ouderdom.
Huisartsen geven géén mantelzorgverklaring meer af. Professionals (zoals bijvoorbeeld medewerkers van het sociaal team van de gemeente), die van jouw situatie op de hoogte zijn, kunnen een verklaring afgeven. 

Je kunt ook een eigen verklaring opstellen over de mantelzorgsituatie en de gezondheidstoestand van degene die mantelzorg nodig heeft. Schrijf dan op welke zorgtaken je verricht en hoeveel uur je daaraan gemiddeld per week besteedt. Denk bijvoorbeeld aan koken, boodschappen doen, schoonmaken en vervoer. Je kunt ook een huisarts vragen om een afschrift van het medisch dossier van je naaste. En het toevoegen aan je eigen verklaring.  
Op de website van MantelzorgNL vind je een formulier dat je hiervoor kan gebruiken.