Sociaal actief

Inloop en ontmoetingVoor alle inwoners van de gemeente, Jong en oud. Voor een praatje, koffie, samen eten, spelletje, etc
Open EettafelSamen en gezond eten
BuurtsoepieGezellig genieten van een goed gevulde soep en dorpsgenoten ontmoeten.
DuivelspotjeDe maandelijkse dorpsmaaltijd in Heilig Landstichting
Organisaties voor seniorenBelangenbehartiging, activiteiten, ontmoeting en samenzijn. 
VrijwillligerswerkIets nuttigs doen in uw vrije tijd en iets betekenen voor een ander
Gvo de KlupActiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking.  
De Bruggenbouwer Ondersteuning voor ondersteunt mensen met een beperking bij het uitbreiden van de contacten vanuit en dichtbij uw eigen kring.
Het Marikenhuis in NijmegenOntmoetingsplek voor mensen die geconfronteerd worden of zijn met kanker, voor (ex-) patiënten en hun naasten
TaalcafeVoor iedereen die Nederlands wil oefenen. Praten met mensen die de Nederlandse taal willen leren én met Nederlanders die helpen met oefenen. Gratis. In de bibliotheken in Groesbeek, Leuth en Millingen aan de Rijn.
 

Via onderstaande link krijgt u meer informatie over data en locaties.

Alzheimer CaféMaandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie, partners, familieleden, hulpverleners. 

Informatie over huisartsen en GGD

Huisartsen Groesbeek:
Huisartsen Berg en Dal
Huisartsen Beek-Ubbergen – Ooij- Leuth - Millingen
GGD

Mantelzorg

Mantelzorg Berg en Dal Alle informatie voor mantelzorgers in onze gemeente op een rij: ondersteuning, advies, activiteiten, respijtzorg, bijeenkomsten, samen eten, enzovoort

Gezond leven

Vitaal ouder worden Informatie van de GGD over gezond ouder worden
Gezonde leefstijlInformatie van de GGD over een gezonder leefstijl
Bewegen in de gemeenteInformatie over sporten en bewegen de buitenlucht
FietsmaatjesIn Millingen en Beek
Sporten met een handicap 
Sporten met leefstijl interventie 
Zelfregiecentrum Nijmegen Helpt om meer grip te krijgen op uw levenhttps://www.zrcn.nl/

Geestelijke gezondheid

Loopt het even niet lekker? Praat erover met de praktijkondersteuner van de huisarts Zie voor de huisartsen in de gemeente bij het kopje 'Huisartsen en GGD'.
Voorkomen psychisch klachten 
Ixta Noaorganisatie voor en door mensen die ervaring hebben met een psychische kwetsbaarheid. Zij bieden groepsaanbod, individuele begeleiding, respijtzorg, praktijkhuizen en activiteiten.
Durf jij met mij?Gratis contactsite/ontmoetingssite voor mensen met  psychiatrische of psychosociale problematiek
Naasten centraalOndersteunt familie en naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid
Voor partners van mensen met autisme spectrum stoornis 
DementieOrganisaties die ondersteunen bij dementie
RouwCursus omgaan met rouwhttps://propersonaconnect.nl/preventie

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een manier om (weer) met buren in gesprek te komen. En om te voorkomen dat een conflict uit de hand loopt. Buurtgenoten krijgen handvatten om afspraken te maken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn

Hulp bij crisis

Politie 
  • 0900-8844 zonder spoed
  • 112 bij spoed
Meldpunt bijzondere zorgMeld iemand die verward gedrag vertoont, of bezorgdheid oproept aan bij het Meldpunt Bijzondere Zorg.
  • https://ggdgelderlandzuid.nl/gezondheid/maatschappelijke-zorg/bijzondere-zorg/meldpunt-bijzondere-zorg/

088-1447040

Veilig ThuisVeilig thuis is het advies en aanmeldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.
Lokale alliantie financieel veilig ouder wordenVoorkomen financieel misbruik bij ouderen

Hulp en ondersteuning

HumanitasHulp op het gebied van: sociale contacten, eenzaamheid, rouwverwerking,  detentie, formulieren invullen en thuisadministratie.https://www.humanitas.nl/afdeling/nijmegen-en-omstreken/
FormulierenbrigadeVoor hulp bij het invullen van formulieren
Ouderenadviseurs Voor inwoners van 50+  die moeite hebben met het invullen van formulieren, het lezen van moeilijke brieven of vragen over regelingen werken 
Wmo--adviesgroepVoor alle inwoners die moeite hebben met het invullen van formulieren, het lezen van moeilijke brieven of vragen over regelingen werken 
SeniorenraadEen beleidsorgaan voor de gemeente dat gevraagd en ongevraagd adviseert over zaken die voor senioren van belang zijn, 
Ondersteuning bij keukentafelgesprekOnafhankelijke cliënt ondersteuning ter voorbereiding aan het keukentafelgesprek bij WMO aanvragen, specifiek gericht op de mantelzorger
Kennisloket Thuis in Blijvende zorgDe weg vinden in de mogelijkheden voor zorg en ondersteuning thuis
LuisterlijnVoor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor
  • 088-0767000
Indicatie Wet Langdurige ZorgIndicatie aanvragen vor mensen met ziekte of beperking die blijvend 24 uur per dag toezicht of zorg nodig hebben.
Wonen met zorg 
SterkerZij zijn er voor jou als je het zelf even niet redt. Of je nu jong bent of oud. De sociale professionals en betrokken vrijwilligers helpen je vooruit en denken met je mee. Zodat jij je weer sterker voelt en beter kunt functioneren.