Hulp van het Sociaal Team

Sociaal Team
 • Sociaal Team Berg en Dal | Berg en Dal
  Heeft u vragen over zorg, hulp of ondersteuning? Dan kunt u terecht bij het Sociaal Team Berg en Dal. Het Sociaal Team is er voor iedereen die er zelf even niet uitkomt en ondersteuning nodig heeft.

De schoolconsulenten

Zit uw kind op de basisschool? En heeft u vragen over uw kind? Of maakt u zich zorgen? Maak dan eens een afspraak met de schoolconsulent op de basisschool van uw kind.

Schoolconsulenten geven kortdurende ondersteuning aan kinderen over verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld: onzekerheid, faalangst, pesten, scheiding, ruzie, woede en opvoeding.  

Klik op de link hiernaast voor meer informatie over de schoolconsulenten, wat ze doen en hoe u contact met ze opneemt.
De schoolconsulenten

Onderzoek dyslexie

Heeft uw kind een ernstige vorm van dyslexie en is ondersteuning van de school niet voldoende?  Dan kan uw kind in aanmerking komen voor specialistische zorg. De school en de ouders/verzorgers moeten deze specialistische zorg aanvragen bij de gemeente. 

Jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Jeugd-ggz is geestelijke gezondheidszorg voor kinderen tot 18 jaar (en in bepaalde gevallen tot 23 jaar). Het gaat om kinderen die psychische problemen hebben waardoor ze zich minder goed kunnen ontwikkelen. Het kan gaan over bijvoorbeeld autisme, ADHD, een verslaving of depressie. 

Heeft uw kind hulp nodig? Meldt dit dan bij de gemeente. De gemeente bekijkt samen met u welke hulp uw kind kan krijgen. 

Voorzorg

Voorzorg is  voor vrouwen die zwanger zijn en te maken hebben met een opeenstapeling van problemen. Zij krijgen tijdens de zwangerschap en de eerste twee levensjaren van hun kind intensieve begeleiding van een voorzorg verpleegkundige.

Jeugdhulp

Informatie over jeugdhulp waarvoor u een besluit van de gemeente nodig heeft. Het gaat dan om persoonlijke verzorging, begeleiding, verblijf in een instelling of pleegzorg.

Leerlingenvervoer

Uw financiële situatie mag de schoolkeuze voor uw kinderen niet in de weg staan. U kunt bij de gemeente leerlingenvervoer aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind. Dit zijn meestal de kosten van openbaar vervoer. Het gaat dan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind

Verwijsindex

De MULTIsignaal Verwijsindex is een digitaal systeem. Daarin kunnen deskundigen uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of het onderwijs aangeven dat zij betrokken zijn bij uw kind. Op deze manier kunnen deskundigen met elkaar afstemmen om uw kind zo goed mogelijk te helpen.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Als zorg via uw zorgverzekeraar of gemeente niet genoeg is, kan uw kind misschien zorg uit de Wlz krijgen. Er zijn 3 voorwaarden voor zorg uit de Wlz.

 1. Uw kind heeft een verstandelijke beperking, lichamelijke ziekte of beperking en/of een zintuiglijke handicap. Er is een diagnose van een arts of een gz-psycholoog.
 2. Door deze aandoening of ziekte moet er dag en nacht iemand bij uw kind in de buurt zijn. Als er niemand is, kan er iets ernstig misgaan.
 3. Het is nu al duidelijk dat uw kind dit zijn of haar hele leven nodig heeft. Dus ook als hij of zij straks volwassen is, moet er altijd iemand in de buurt zijn. Anders gaat er iets ernstig mis.

Persoonsgebonden budget (pgb) beheren

Heeft u met uw consulent afgesproken dat een persoonsgebonden budget (pgb) voor u gewenst is, dan:

 • regel u zelf uw zorg;
 • huurt u met dat budget uw eigen zorgverleners in;
 • bepaalt u zelf waar, wanneer en hoe u geholpen wordt;
 • koopt u zelf voorzieningen in zoals een rolstoel;
 • kiest u voor eigen regie.

Tegemoetkoming Chronisch zieke kinderen

Heeft uw thuiswonend kind intensieve zorg nodig? Dan kunt u dubbele kinderbijslag krijgen als uw kind 3 jaar of ouder is, maar nog geen 18 jaar.