Gemeenteraad

Samenstelling gemeenteraad?

Icon

Wie zitten er in de gemeenteraad?

/bestuur-en-organisatie/samenstelling-gemeenteraad_45410/

Inspreken

Live raadsvergaderingen volgen

Icon

U kunt live- en archiefuitzendingen van de gemeenteraad volgen.

/bestuur-en-organisatie/live-raadsvergaderingen-volgen_45308/

Wat doet de gemeenteraad?

Vergaderingen

Icon

Vergaderschema gemeenteraad, agenda en vergaderstukken.

https://bergendal.raadsinformatie.nl/

Contact met de gemeenteraad

Icon

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de griffie.

/bestuur-en-organisatie/contact-met-de-griffie_45314/

Hoe vergadert de gemeenteraad?

Informatie over het presidium, de carrousel en de raadsvergaderingen.

/bestuur-en-organisatie/hoe-vergadert-de-gemeenteraad_45305/

Rekenkamercommissie

Icon

De Rekenkamercommissie onderzoekt of het gemeentebestuur (raad, college) het werk goed doet.

www.bergendal.nl/inwoners/producten-en-diensten-a-tot-z_45068/product/rekenkamercommissie_1048.html

Initiatieven van inwoners

Icon

Meer informatie over burgerinitiatief en wijkwensen.

Iniatieven van inwoners

Pagina opties